Независимый сайт адвокатов Украины
«Не следует доверять человеку, который, утверждая что-либо, кладет руку на сердце» (Лихтенберг Г.)

[ 24 December 2013 | Просмотров 7320 ]

Доповідь за результатами візиту делегації ССВЕ з метою перевірки фактів

Conseil des barreaux européens

Council of Bars and Law Societies of Europe

Association internationale sans but lucratif

Rue Joseph II, 40 /8 – 1000 Bruxelles

T.: +32 (0)2 234 65 10 – F.: +32 (0)2 234 65 11

Email: ccbe@ccbe.euwww.ccbe.eu

 

 

Рада асоціацій адвокатів та правничих спілок Європи (CCBE)

 ДОПОВІДЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВІЗИТУ

ДЕЛЕГАЦІЇ CCBE З МЕТОЮ ПЕРЕВІРКИ ФАКТІВ

Київ, Україна, 10-12 липня 2013 року

 

Зміст

 

Про Раду асоціацій адвокатів та правничих спілок Європи (CCBE)

Стислий зміст доповіді

Доповідь делегації

А. Передісторія

B. Мета візиту делегації CCBE щодо перевірки фактів

С. Візит делегації CCBE до Києва 10-12 липня 2013 року з метою перевірки фактів

D. Основні питання, що вивчалися делегацією

І. Установчий з’їзд і установчі конференції в регіонах

II. Реєстрація асоціації адвокатів і організація позачергового з’їзду

III. Дисциплінарні провадження та рішення

E. Висновки та рекомендації експертів CCBE

І. Установчий з’їзд і установчі конференції в регіонах

II. Самоврядування та незалежність адвокатури

III . Дисциплінарні провадження

IV. Заключні зауваження

F. Додатки

 

Про Раду асоціацій адвокатів та правничих спілок Європи (CCBE)

Рада асоціацій адвокатів та правничих спілок Європи (Council of Bars and Law Societies of Europe -  CCBE) була створена в 1960 році. Вона представляє асоціації адвокатів та правничі спілки 32 країн-членів та ще 12 країн, які мають статус асоційованих-членів чи спостерігачів, і таким чином об’єднує понад 1 мільйон європейських юристів.

CCBE представляє спільні інтереси асоціацій адвокатів та правничих спілок Європи в європейських та інших міжнародних установах. Вона також підтримує тісні відносини з Судом Європейського Союзу і Європейським судом з прав людини, обидва з яких під час розгляду справ допускають участь CCBE у якості представника інтересів юристів в Європі.

З моменту свого створення CCBE активно обстоювала інтереси Європейських юристів та стояла на захисті правових принципів, покладених в основу демократії та верховенства права[1].

Стислий зміст доповіді

Враховуючи проблеми, пов’язані зі створенням нової Спілки адвокатів України, порушенням останнім часом дисциплінарних проваджень щодо адвокатів в Україні та прийняттям рішень за цими провадженнями, які були доведені до відома Ради асоціацій адвокатів та правничих спілок Європи (CCBE), CCBE направила делегацію до Києва (Україна) 10-12 липня 2013 року для вивчення ситуації.

Під час роботи делегації експерти CCBE, зокрема, ознайомилися з проблемами, які виникли під час проведення минулого року установчих конференцій адвокатів регіону та установчого з’їзду адвокатів

України (ряд адвокатів, наприклад, заявили що вони не змогли взяти участі у цих зібраннях). Експерти також отримали інформацію про проведення судових розглядів і винесення відповідних рішень щодо адвокатів (стосовно деяких адвокатів, наприклад, було встановлено судову заборону на виголошення публічних заяв щодо подій довкола установчих конференцій в регіонах та/чи установчого з’їзду або щодо організації і проведення позачергового з’їзду). Експертам CCBE було повідомлено про порушення останнім часом дисциплінарних проваджень і прийняття відповідних рішень про позбавлення ряду адвокатів права на адвокатську діяльність чи призупинення такого права (з огляду, наприклад, на їхні дії з участі у самоврядуванні).

Експерти CCBE не мали змоги зібрати всю бажану інформацію і перевірити фактичні дані, які вони отримали. Разом з тим, на основі інформації, яка є в їх розпорядженні:

1) Експерти CCBE хотіли б відзначити, що події, пов’язані зі створенням асоціації адвокатів України викликають багато питань і суперечливих моментів.

2) Експерти CCBE настійно рекомендують детально вивчити всі випадки, пов’язані з виникненням проблем щодо доступу до місця проведення конференцій/з’їду (на регіональному та загальнонаціональному рівні) та застосуванням фізичної сили до адвокатів. Вони також рекомендують проаналізувати всі проблемні питання, що стосуються організації цих заходів (в тому числі квот учасників). На думку експертів CCBE, одним з варіантів залагодження розколу, що виник в адвокатурі, може стати проведення нового з’їзду.

3) У експертів CCBE виникли серйозні сумніви щодо забезпечення основоположних принципів, а саме самоуправління і незалежності адвокатури. В рішеннях українських судів, які було доведено до відома CCBE, очевидно проігноровано ці засадничі принципи, які є важливими елементами демократичного суспільства, що керується принципом верховенства права. Адвокати повинні мати змогу вільно висловлюватися і збиратися. Тому органи влади України та інші заінтересовані сторони повинні проаналізувати будь-які сумніви, пов’язані з можливими порушеннями принципу незалежності адвокатської діяльності, та вжити усіх заходів, необхідних для забезпечення незалежності адвокатів.

4) На думку експертів CCBE, порушені останнім часом дисциплінарні провадження і відповідні рішення, винесені щодо адвокатів, не відповідають європейським стандартам. Експерти не вважають, що дії і діяльність адвокатів (такі як неучасть у засіданнях Ради адвокатів) можуть розглядатися як дисциплінарні проступки і за них можуть застосовуватися дисциплінарні стягнення. Експерти також стурбовані фактами розгляду дисциплінарного провадження за відсутності відповідного адвоката.

5) На переконання експертів CCBE, тільки самі українські адвокати – за відповідної підтримки міжнародного співтовариства в разі необхідності – можуть і повинні знайти рішення проблеми забезпечення ефективної діяльності національної асоціації адвокатів.

Доповідь делегації

(Ця доповідь ґрунтується на інформації, отриманій CCBE до, під час та після візиту делегації з метою перевірки фактів[2].)

А. Передісторія

З того часу, як у 2003 році Спілка адвокатів України отримала в CCBE статус спостерігача, CCBE уважно стежить за зусиллями, спрямованими на створення єдиного професійного об’єднання адвокатів в Україні відповідно до зобов’язань, взятих на себе Україною під час вступу до Ради Європи в 1996 році. Кілька разів CCBE наголошувала на важливості формування умов для створення незалежного і самоврядного національного об’єднання адвокатів і надавала допомогу в цьому процесі.

Після кількарічного обговорення Верховна Рада України ухвалила Закон «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» № 5076-VI від 5 липня 2012 (далі «Закон»), який передбачає створення єдиної професійної асоціації адвокатів[3]. Згідно зі статтею 45 Закону: «Національна асоціація адвокатів України є недержавною некомерційною професійною організацією, яка об’єднує всіх адвокатів України та утворюється з метою забезпечення реалізації завдань адвокатського самоврядування».

Установчий з’їзд асоціації було заплановано провести 17 листопада 2012 року.

B. Мета візиту делегації CCBE щодо перевірки фактів

Створення нової асоціації адвокатів, зокрема події довкола установчого з’їзду 17 листопада 2012 року, викликали серйозну стурбованість серед частини української адвокатури. Ця стурбованість була доведена до відома CCBE.

Представник CCBE на установчому з’їзді Ранко Пелікаріч (Ranko Pelicarić) також повідомив про складні проблеми, що виникли в день проведення з’їзду, тобто 17 листопада 2012 року. Він повідомив, що багато обраних делегатів не було допущено в зал у готелі «Русь», де проводився з’їзд. Ці делегати врешті-решт зібралися в іншій будівлі, а саме кінотеатрі «Кінопанорама», де вони провели власний з’їзд.

З огляду на повідомлення Ранко Пелікаріча та іншу інформацію, отриману CCBE після з’їду, в тому числі прохання про допомогу від колишнього Голови Вищої кваліфікаційної комісії Володимира Висоцького, CCBE вирішила за необхідне вивчити питання, пов’язані зі створенням нової асоціації адвокатів. Зрештою, розвиток адвокатури в Україні цікавив і хвилював CCBE протягом останніх 10 років.

С. Візит делегації CCBE до Києва 10-12 липня 2013 року з метою перевірки фактів

До складу делегації CCBE ввійшли:

Під час візиту делегація CCBE зустрілася з:

 • Американською асоціацією адвокатів;
 • Радою Європи;
 • окремими адвокатами (у тому числі Володимиром Висоцьким);
 • Національною асоціацією адвокатів України (очолюваною Лідією Ізовітовою);
 • Міністерством юстиції України.

D. Основні питання, що вивчалися делегацією

І. Установчий з’їзд і установчі конференції в регіонах

i. Положення Закону

Закон передбачає що Національна асоціація адвокатів України утворюється з’їздом адвокатів України[5].

В установчому з’їзді адвокатів України беруть участь делегати, обрані установчими конференціями адвокатів регіону[6].

Установчі конференції адвокатів регіону проводяться в Автономній Республіці Крим, двадцяти чотирьох областях та в містах Києві й Севастополі. Участь в установчих конференціях адвокатів регіону  беруть адвокати, які одержали свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю у відповідному регіоні. Обов’язок щодо організаційно-технічного забезпечення проведення установчих конференцій адвокатів регіону покладається на кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури регіональних рівнів. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України забезпечує розміщення оголошення про проведення кожної установчої конференції адвокатів регіону на своєму офіційному веб-сайті.

Установча конференція адвокатів регіону обирає делегатів на установчий з’їзд адвокатів України «за квотою один делегат від ста адвокатів, які одержали свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю за рішенням (…) кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури відповідного регіону, але не менше п’яти делегатів від кожного регіону»[7].

Обов’язок щодо організаційно-технічного забезпечення проведення установчого з’їзду адвокатів України покладається на Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури при Кабінеті Міністрів України. Члени Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури беруть участь у роботі установчого з’їзду адвокатів України з правом голосування.

З’їзд адвокатів України є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини обраних делегатів, які представляють більшість конференцій адвокатів регіонів[8].

ii. Повідомлені проблеми

Ранко Пелікаріч, заступник голови комітету РЕСО, якому CCBE доручила бути присутнім на установчому з’їзді 17 листопада 2012 року, повідомив, що у день з’їзду значну кількість обраних делегатів не було допущено до приміщення в готелі «Русь», де проводився з’їзд. Ці делегати врешті-решт зібралися в іншому приміщенні в кінотеатрі «Кінопанорама», де вони провели свій власний з’їзд. Ранко Пелікаріч вирішив взяти участь у роботі з’їзду, в якому брав участь Володимир Висоцький (тобто в кінотеатрі «Кінопанорама»), оскільки саме Володимир Висоцький вислав запрошення CCBE як голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів[9]. Як зазначено вище, Закон передбачає, що Вища кваліфікаційна комісія забезпечує організаційно-технічну підтримку установчого з’їзду[10]. Як наслідок, 17 листопада 2012 року було проведено два з’їзди, кожен з яких провів вибори і прийняв відповідні документи, необхідні для утворення нової асоціації.

Під час роботи у складі делегації представники CCBE з’ясували, що проблеми, які виникли на установчому з’їзді 17 листопада 2012 року, пов’язані з проблемами, які ще раніше виникли під час виборів на регіональному рівні, що проводилися в період кількох місяців після набрання чинності Законом, 16 серпня 2012 року, і перед проведенням установчого з’їзду. Представник CCBE Ранко Пелікаріч, якого було відряджено на установчий з’їзд, не знав про масштаби і глибину проблем, які передували проведенню установчого з’їзду, поки не дізнався про них під час візиту делегації з метою перевірки фактів.

Під час цього візиту, представникам CCBE було повідомлено, зокрема, таке:

 • Значна кількість адвокатів повідомили, що їх не допустили в зал у готелі «Русь», де проводився з’їзд; спеціально найняті охоронці стояли на вході в зал, де проводився з’їзд, і не давали їм можливості взяти участь у роботі з’їзду; декому з них було повідомлено, що їх не було в списку обраних делегатів з’їзду; окремих адвокатів було навіть побито;

Представники нової Національної асоціації адвокатів України повідомили, що спеціально найнятих охоронців в готелі «Русь» не було; це було неможливо, оскільки готель мав власну охорону і не дозволив би іншим охоронцям перебувати в готелі «Русь»; вхід в зал, де проводився з’їзд, контролювався «призначеними» делегатами[11]; (Володимир Висоцький хотів, щоб на вході до залу, де проводився з’їзд, стояли студенти, але це було визнано недоцільним); насправді, усі делегати, включені до списку обраних делегатів з’їзду, мали змогу взяти участь у з’їзді; однак деякі делегати вирішили не брати участі у з’їзді в готелі «Русь» і взяли участь у з’їзді у кінотеатрі «Кінопанорама» або їх було «дезінформовано» про місце проведення з’їзду чи «переконано» брати участь у з’їзді в кінотеатрі «Кінопанорама»;

 • За словами адвокатів, які збиралися у кінотеатрі «Кінопанорама», на з’їзді в готелі «Русь» була присутня меншість делегатів, але представники нової Національної асоціації адвокатів України стверджують, що на з’їзді в готелі «Русь» було достатньо делегатів, щоб він вважався правомочним;
 • Володимир Висоцький повідомив, що його не впустили в зал у готелі «Русь», де проводився з’їзд, хоча він мав право бути присутнім на ньому як Голова Вищої кваліфікаційної комісії (Вища кваліфікаційна комісія відповідала за організацію з’їзду); щонайменше 22 членів Вищої кваліфікаційної комісії з регіонів також не впустили в зал у Готелі «Русь», де проводився з’їзд; через це він [Володимир Висоцький] викликав міліцію[12], але міліція не втручалася; дехто вважає, що Володимир Висоцький не хотів брати участь в з’їзді у готелі «Русь», оскільки передбачав, що результати з’їзду будуть не на його користь [так як він балотувався на посаду голови нової асоціації], і тому він вирішив зібрати адвокатів на альтернативний з’їзд ;
 • Представники нової Національної асоціації адвокатів України зазначили, що Володимир Висоцький висував пропозиції щодо організації установчого з’їзду, які були «неправильними» або «на його користь»; деякі питання були передані на розгляд суду; судові рішення у цих справах були винесені на їхню користь[13];
 • Значна кількість адвокатів заявили, що вони не змогли взяти участь в регіональних установчих конференціях; входи у приміщення, в яких проводилися конференції, контролювалися спеціальними охоронцями, які не пропускали їх всередину; враховуючи те, що їх не впустили до зали, де проводилися конференції, вони провели «альтернативні» зібрання; деякі зазначали, що у їхніх областях тільки частина адвокатів змогла взяти участь в регіональних установчих конференціях (через «квоту участі», таку як 1 з 5 адвокатів); вони зазначили, що такий порядок не відповідає Закону, згідно з яким всі адвокати регіону беруть участь в установчій конференції в регіоні[14]; крім того, було зазначено,  що повна кількість адвокатів в регіонах насправді не відома, оскільки не існує єдиного їх реєстру, а тому забезпечити участь за квотами було неможливо;

Представники нової Національної асоціації адвокатів України зауважили, що охорони на регіональних конференціях не було; в деяких областях справді не кожен адвокат був допущений до участі в установчій конференції адвокатів регіону; це було зроблено тому, що деякі регіони мають велику кількість адвокатів, і неможливо було знайти приміщення для проведення конференції за участі, наприклад, 2 000 чи більше адвокатів; тому регіональні органи вжили заходів для регулювання кількості учасників регіональних установчих конференцій; регіональні органи і тільки вони були компетентні зробити це;

 • Дехто зазначав, що колишній Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів Володимир Висоцький зловживав своїм становищем, намагаючись впливати на організацію конференцій в регіонах; це суперечило Закону; ряд спорів було винесено на розгляд судів.

II. Реєстрація асоціації адвокатів і організація позачергового з’їзду

i. Положення Закону

Що стосується реєстрації асоціації адвокатів, стаття 15 Закону передбачає таке:

«2. Державна реєстрація адвокатського об’єднання здійснюється в порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом. (...)

6. З моменту державної реєстрації Національної асоціації адвокатів України її членами стають всі особи, які мають свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. Інші особи стають членами Національної асоціації адвокатів України з моменту складення присяги адвоката України».

Щодо проведення позачергового з’їзду стаття 54 Закону передбачає таке:

«4. З’їзд адвокатів України скликається Радою адвокатів України не рідше одного разу на три роки. З’їзд адвокатів України скликається у шістдесятиденний строк за ініціативою Ради адвокатів України або на вимогу не менш як однієї десятої від загальної кількості адвокатів, включених до Єдиного реєстру адвокатів України, або не менш як однієї третини рад адвокатів регіонів.

У разі якщо Рада адвокатів України не скликає з’їзд адвокатів України протягом шістдесяти днів з дня надходження пропозиції про скликання з’їзду, адвокати або представники рад адвокатів регіонів, які підписали таку пропозицію, приймають рішення про утворення організаційного бюро зі скликання з’їзду адвокатів України. Організаційне бюро має право скликати та забезпечувати проведення з’їзду адвокатів України, визначати особу, яка головує на засіданні з’їзду. (...)

6. З’їзд адвокатів України є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини обраних делегатів, які представляють більшість конференцій адвокатів регіонів».

ii. Реєстрація асоціації адвокатів і події після реєстрації

У травні Міністерство юстиції України поінформувало CCBE, що згідно з даними Державного реєстру юридичних осіб, недержавна організація «Національна асоціація адвокатів України», очолювана Лідією Ізовітовою, була зареєстрована 19 листопада 2012 року[15] (Лідія Ізовітова була обрана на з’їзді, який відбувся в готелі «Русь» 17 листопада 2012 року[16]).

Адвокати, які зібралися в кінотеатрі «Кінопанорама» (і які обрали Володимира Висоцького головою асоціації адвокатів), також намагалися зареєструвати асоціацію, але їм було відмовлено в реєстрації. Вони висловили стурбованість причинами, які органи влади навели як підставу для відхилення їх заяви про реєстрацію.

Обидві групи – та, яка збиралася в готелі «Русь», і та, яка збиралася в кінотеатрі «Кінопанорама» – стверджують, що вони є легітимними організаціями, що представляють адвокатську професію. Обидві групи стверджують, що вони мали необхідний кворум для проведення з’їзду і прийняття рішень про створення нової асоціації[17].

Протягом кількох тижнів і місяців після установчого з’їзду, проведеного в листопаді, група адвокатів, яка також створила організаційний комітет, вирішила припинити оскаржувати проведення з’їзду в готелі «Русь» і взяла на себе ініціативу з організації позачергового з’їзду. Підготовчі засідання були проведені 28 листопада 2012 року, 11 грудня 2012 року і 22 січня 2013 року. Позачерговий з’їзд спочатку було заплановано провести 2 лютого (в Одесі), а потім перенесено на 9 лютого (спочатку він мав відбутися в Одесі, але після заборони суду місце його проведення було перенесено в Затоку)[18].

Ця ситуація призвела до ряду судових справ:

 • Одним з рішень судів стала тимчасова заборона, встановлена Галицьким районним судом м. Львова 10 грудня 2012 року, якою Володимиру Висоцькому (та іншим) заборонено поширювати в будь-якому вигляді інформацію про те, що зібрання, яке відбулося в кінотеатрі «Кінопанорама» мало статус установчого з’їзду адвокатів України (до прийняття рішення з цього питання по суті). Володимиру Висоцькому та іншим також заборонялося представлятися посадовими особами Національної асоціації адвокатів України.
 • Окружний адміністративний суд м. Києва виніс окрему ухвалу 15 квітня 2013 року (№ 826/1459/3-a) про те, що установчий з’їзд, який відбувся 17 листопада 2012 року в готелі «Русь», було проведено згідно з вимогами Закону і що ухвалені  з’їздом рішення є законними і обов’язковими до виконання адвокатами з моменту Їх прийняття[19]. Суд також постановив, що позачерговий з’їзд було заплановано і проведено з грубими порушеннями положень Закону[20]. Суд постановив направити окрему ухвалу:

-          до Ради адвокатів і Вищої кваліфікаційно-дисциплінарній комісії для вжиття дієвих заходів щодо усунення причин та умов, що сприяли порушенню Закону в частині проведення окремими неуповноваженими особами нелегітимних засідань Ради адвокатів від 28 листопада 2012 року (м. Одеса), від 11 грудня 2012 року (м. Житомир) та від 22 січня 2013 року (м. Київ), а також нелегітимного позачергового з’їзду адвокатів України від 09 лютого 2013 року (м. Одеса та смт. Затока Білгород-Дністровського району Одеської області)[21];

-          до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури для вжиття дієвих заходів щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності ряду українських адвокатів [перелічених в ухвалі][22];

-          Генеральному прокурору України про наявність підстав для вирішення питання про притягнення до кримінальної відповідальності голови та членів організаційного комітету за підготовку проведення позачергового з’їзду адвокатів України, які умисно не виконали ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва від 06 лютого 2013 року з питання забезпечення адміністративного позову[23].

III. Дисциплінарні провадження та рішення

i. Загальний огляд проваджень і рішень

CCBE було повідомлено про ряд дисциплінарних проваджень, порушених після з’їзду 17 листопада 2012 року і створення асоціації адвокатів, які викликали серйозну стурбованість серед частини українських адвокатів.

Згідно з інформацією, якою володіє CCBE:

 • чотирьох адвокатів було позбавлено права займатися адвокатською діяльністю[24]; Володимир Висоцький є одним з адвокатів, позбавлених такого права;
 • сімом адвокатам призупинено право здійснювати адвокатську діяльність.

Усі рішення, крім рішення щодо Володимира Висоцького (яке більш докладно розглядається далі у пункті ii) і рішення про позбавлення права займатися адвокатською діяльністю за неналежне виконання обов’язків[25], по суті ґрунтуються на одній з таких підстав:

 • організація «альтернативного» з’їзду;
 • спроба зареєструвати «альтернативну» асоціацію;
 • неучасть у засіданнях відповідних органів нової Національної асоціації адвокатів України.

Деякі адвокати висловили стурбованість тим, що рішення були прийняті без присутності відповідних адвокатів.

Ще два дисциплінарні провадження тривають, і це також викликає занепокоєння серед частини адвокатів.

ii. Рішення у дисциплінарній справі щодо Володимира Висоцького від 5 квітня 2013 року[26]

У рішенні, прийнятому дисциплінарною палатою Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області 5 квітня 2013 року щодо Володимира Висоцького, зокрема зазначається, що:

 • Володимир Висоцький «закликав делегатів ігнорувати цей з’їзд [організований в готелі «Русь» на 17/11/12]» та «ініціював проведення так званого «альтернативного установчого з’їзду» адвокатів в іншому місці – кінотеатрі «Панорама» у місті Києві. З боку Висоцького це було прямим порушенням не тільки Правил адвокатської етики, направленим на розкол адвокатури та адвокатського самоврядування, але і вимог Закону щодо місця проведення з’їзду, про яке повинно бути оголошено всім адвокатам України та делегатам з’їзду за двадцять днів».
 • Після проведення з’їзду він передав Положення про раду адвокатів Закарпатської області певним адвокатам, які надалі намагалися зареєструвати раду адвокатів області. Положення мало бути подане державному реєстратору тільки після підписання його Головою Національної асоціації адвокатів, тобто Лідією Ізовітовою.
 • Він [Володимир Висоцький] також розміщував на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України власні заяви, в яких агітував адвокатів у різних регіонах України провести установчі конференції адвокатів регіону всупереч рішенням кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури в областях (на яких було покладено обов’язок щодо організаційно-технічного забезпечення проведення конференцій в регіонах). У вказаних заявах він оприлюднював свою особисту позицію щодо правомірності рішень окремих кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури в областях (Донецькій, Харківській, Київській та Закарпатській), називаючи їх незаконними та закликав не виконувати ці рішення у неприйнятний спосіб, зокрема  шляхом «ігнорування судових заборон». Використання офіційного веб-сайту Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України для оприлюднення особистих заяв та думок, а не позиції Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, з огляду на їх зміст, дискредитували Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури як колегіальний орган з чітко визначеними повноваженнями.

Дисциплінарна палата прийняла рішення, керуючись п.4 частини 1[27] та пп. 1,4 частини 2[28] статті 32, п. 3 частини 1 статті 35[29], статті 41[30] Закону  «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Володимира Висоцького було позбавлено права на заняття адвокатською діяльністю за: 1) порушення присяги[31] адвоката України – п.1 ч.2 статті 32 і 2) систематичного або грубого одноразового порушення правил адвокатської етики, що підриває авторитет адвокатури України – стаття п.4 ч. 2 статті 32.

iii. Передача дисциплінарних проваджень

Що стосується розгляду дисциплінарних справ, деякі адвокати висловили стурбованість також тим, що дисциплінарні справи розглядалися не за місцем проживання або роботи конкретного адвоката. Передача дисциплінарної справи від однієї обласної комісії адвокатури іншій обласній комісії адвокатури не є правомірною. Така передача дисциплінарних справ викликає питання щодо захисту приватного життя і особистих даних. У дисциплінарному рішенні щодо Володимира Висоцького від 5 квітня 2013 року, це питання було розглянуте дисциплінарною палатою, яка дійшла висновку, що: «вирішення питань дисциплінарної відповідальності адвокатів, які не перебувають за адресою робочого місця, зазначеного в Єдиному реєстрі адвокатів України, або адреси робочих місць яких знаходяться у тих регіонах, кваліфікаційно-дисциплінарні комісії яких перебувають у процесі формування чи створення, або установчі документи яких (положення) не затверджено та не здійснена їх державна реєстрація, визначається Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури».

E. Висновки та рекомендації експертів CCBE

Експерти CCBE не змогли зібрати всю бажану інформацію та документи[32]. Вони не змогли перевірити всю фактичну інформацію, яку отримали, зокрема, щодо організації та участі адвокатів в установчих конференціях в регіонах і загальнонаціональному з’їзді.

Тим не менш, експерти вважають, що вони володіють достатнім обсягом інформації для того, щоб висловити свої міркування щодо створення нової асоціації адвокатів в Україні, подій, які відбулися після її створення, та поточної ситуації в адвокатурі.

І. Установчий з’їзд і установчі конференції в регіонах

Експерти CCBE хотіли б відзначити, що події, пов’язані зі створенням Асоціації адвокатів України викликають багато запитань і суперечностей. Експерти CCBE отримали повідомлення про серйозні проблеми та інциденти, які супроводжували проведення установчих конференцій в регіонах та загальнонаціонального установчого з’їзду і які викликали їхню стурбованість.

Експерти CCBE не мають змоги перевірити і оцінити всю отриману фактичну інформацію стосовно регіональних конференцій та загальнонаціонального з’їзду. Але вони настійно рекомендують провести ретельну перевірку всіх інцидентів, пов’язаних з проблемами доступу адвокатів до місць проведення конференцій та з’їзду (як на регіональному, так і на загальнонаціональному рівні), а також випадків порушення фізичної недоторканності адвокатів. Експерти також рекомендують проаналізувати всі проблемні питання, пов’язані з організацією цих заходів (в тому числі визначення квот участі).

На думку експертів CCBE, одним з варіантів примирення різних сторін в адвокатурі є проведення нового з’їзду. Асоціації адвокатів та правничі спілки різних країн Європи можуть надати цінну інформацію щодо того, як організувати вибори в регіонах і на загальнонаціональному рівні.

II. Самоврядування та незалежність адвокатури

i. Загальні зауваження

Самоврядування є характерною ознакою адвокатури в Європі. Концептуально вона має розглядатися як природній наслідок незалежності адвокатури. Самоврядування забезпечує колективну незалежність представників адвокатської професії. Це не що інше, як структурний елемент гарантування незалежності кожного окремого адвоката, що забезпечує відсутність будь-якого впливу на адвоката, особливо з боку його особистих інтересів чи зовнішнього тиску.

Цей принцип закріплений у міжнародних та європейських нормативно-правових документах:

 • Рекомендація Ради Європи Rec(2000)21 про свободу здійснення адвокатської діяльності передбачає таке[33]:

«Принцип V – асоціації

1. Адвокатам має бути дозволено і їх слід заохочувати створювати і вступати в професійні асоціації на місцевому, національному та міжнародному, які самостійно або спільно з іншими утвореннями виконують завдання щодо зміцнення професійних стандартів та забезпечення незалежності й інтересів адвокатів.

2. Асоціації адвокатів чи інші професійні правничі об’єднання мають бути самоврядними утвореннями, незалежними від влади та громадськості[34]. (...)»

 • Основні принципи Організації Об’єднаних Націй щодо ролі юристів[35]:

«24. Юристи мають право створювати і бути членами самостійних професійних асоціацій, що представляють їхні інтереси, сприяють їх безперервній освіті та підготовці і захищають їхні професійні інтереси. Виконавчий орган професійних асоціацій обирається її членами і виконує свої функції без зовнішнього втручання.»

 • Хартія основоположних принципів діяльності європейських адвокатів CCBE також містить принцип самоврядування серед інших перелічених в ньому основоположних принципів[36]:

«Існують основоположні принципи, які є спільними для всіх європейських адвокатів, хоча ці принципи й формулюються дещо по-різному в різних країнах. Основоположні принципи закріплені в різних національних та міжнародних кодексах, які регулюють поведінку адвокатів. Європейські адвокати сповідують ці принципи, які необхідні для належного здійснення правосуддя, забезпечення доступу до правосуддя і права на справедливий суд згідно з вимогами Європейської конвенції з прав людини. Асоціації адвокатів та правничі спілки, суди, законодавці, уряди і міжнародні організації мають підтримувати і захищати основоположні принципи в інтересах суспільства».

Основоположні принципи включають, зокрема: (...)

(j) самоврядування адвокатів. (...)

У коментарі до Хартії CCBE сказано:

«CCBE переконана, що лише міцне самоврядування може гарантувати професійну незалежність адвокатів у відносинах з державою, і без забезпечення незалежності адвокати не зможуть виконувати свої професійні та правничі функції».

ii. Висновки експертів CCBE

Експерти CCBE звертають увагу на те, що весь процес створення Національної асоціації адвокатів України і подальші події призвели до ряду судових позовів. Експерти не мають копій усіх судових рішень та інформації про стан судових проваджень і не можуть розуміти всіх особливостей здійснення правосуддя в Україні та законів і інших нормативних актів, які слід враховувати під час розгляду таких ситуацій.

Однак, у контексті кількох судових рішень, які є в розпорядженні CCBE, та іншої отриманої інформації, в експертів CCBE виникли серйозні сумніви щодо забезпечення зазначених вище основоположних принципів, а саме самоврядування і незалежності адвокатури.

Наскільки експерти CCBE розуміють, шляхом винесення судової заборони деяким адвокатам було заборонено проводити позачерговий з’їзд і робити публічні заяви щодо подій, які відбулися 17 листопада 2012 року (зокрема, щодо їхньої участі у з’їзді в кінотеатрі «Кінопанорама», виборів, які проводилися на з’їзді, і посад, на які їх було обрано). У рішенні суду від 15 квітня 2013 року вказано, що рада адвокатів має вжити дієвих дисциплінарних заходів щодо окремих адвокатів.

Звичайно суди повинні застосовувати закон і виносити рішення у разі порушення закону, але експерти CCBE вважають, що важливо забезпечити адвокатам можливість вільно збиратися і вільно висловлювати свої думки. Експерти CCBE висловлюють побоювання щодо можливості забезпечення незалежності адвокатури, якщо суди втручатимуться у питання адвокатського самоврядування і відіграватимуть провідну роль у застосуванні дисциплінарних заходів до представників адвокатської професії. Це занепокоєння поглиблюється можливістю притягнення адвокатів до кримінальної відповідальності (наприклад, за невиконання ухвал суду, що забороняли їм збиратися і організовувати позачерговий з’їзд).

Експерти CCBE складуть свою остаточну думку про ці події, коли отримають повнішу інформацію. Експерти CCBE також спостерігатимуть за діями, яких вживатиме Національна асоціація юристів у цьому зв’язку.

III . Дисциплінарні провадження

Експерти CCBE дуже стурбовані порушенням дисциплінарних проваджень та винесенням відповідних рішень, які були доведені до їхнього відома. Протягом останніх кількох місяців адвокатів було позбавлено права на адвокатську діяльність або таке право було призупинено через їхню участь чи неучасть у заходах з питань самоврядування, зокрема, в організації чи головуванні на «альтернативних» з’їздах, неявці на засідання ради адвокатів, інших заходах. Експертам CCBE дуже складно погодитися з аргументацією, наведеною в дисциплінарних рішеннях, які є в їхньому розпорядженні, зокрема, у рішенні щодо Володимира Висоцького, якого звинувачено у порушенні присяги адвоката та правил адвокатської етики через його діяльність, яка підірвала авторитет адвокатури.

Експерти CCBE вважають це абсолютно неприйнятним. Така практика не відповідає європейським стандартам. Експерти не вважають, що зазначені дії та діяльність (такі як неучасть у засіданнях Ради адвокатів) можуть становити дисциплінарний проступок і заслуговує на застосування дисциплінарних санкцій. Наскільки експертам відомо, така практика, як ті заходи, що застосовуються новою Асоціацією адвокатів України, нехарактерна жодній іншій європейській країні. Навіть якщо допустити, що певний дисциплінарний проступок мав місце, експерти вважають, що застосовані до адвокатів санкції є занадто суворими.

Експерти CCBE також стурбовані тим, що дисциплінарні справи розглядаються без присутності відповідного адвоката. Адвокат має право бути присутнім під час розгляду справи. Це право гарантоване Європейською конвенцією з прав людини [Стаття 6 – Право на справедливий судовий розгляд][37] і Рекомендацією Ради Європи [пункт 3 Принципу VI][38].

Експерти CCBE уважно аналізуватимуть і відстежуватимуть існуючі дисциплінарні провадження і будь-які майбутні провадження, які буде доведено до їх відома.

IV. Заключні зауваження

На переконання експертів CCBE тільки самі українські адвокати – за відповідної підтримки з боку міжнародного співтовариства в разі необхідності – можуть і повинні знайти спосіб налагодити ефективну діяльність національної адвокатури.

Органи влади України та інші заінтересовані сторони повинні проаналізувати будь-які сумніви щодо можливих порушень принципу незалежності адвокатської діяльності та вжити усіх заходів, необхідних для забезпечення незалежності адвокатів. При цьому CCBE висловлює згоду і готовність допомогти, де це можливо, щоб забезпечити належне функціонування адвокатури в Україні.

Експерти CCBE залишаються відкритими для коментарів і відгуків на цю доповідь. Чергова доповідь може бути підготовлена, коли буде отримана додаткова інформація.

Після того, як доповідь щодо України була підготовлена, CCBE отримала інформацію про нові події в Хмельницькій і Чернігівській областях. CCBE повідомили, що адвокати в цих регіонах нещодавно висловили серйозну стурбованість станом самоврядування в адвокатурі. Згідно з отриманою CCBE інформацією, спірні питання стосуються порушення прав голосу більшості адвокатів регіонів і порушення права брати участь у виборах.

Ще одна проблема, що виникла, стосується права більшості адвокатів на здійснення адвокатської діяльності в цих регіонах після 16 січня 2014 року, коли наберуть чинності положення нового Кримінального процесуального кодексу про участь адвокатів у кримінальному провадженні (частина 2 статті 45).

CCBE продовжить вивчати ситуацію і публікувати свої висновки.

F. Додатки

1) Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» № 5076-VI від 5 липня 2012 (переклад

англійською)

2) Правила адвокатської етики (українською мовою)

3) Рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 15 квітня 2013 року (українською мовою)

4 ) Рішення у дисциплінарній справі щодо Володимира Висоцького (переклад англійською)[1] Додаткову інформацію про CCBE див. тут.

[2] Після візиту делегації з метою перевірки фактів CCBE звернулася як до Володимира Висоцького, колишнього Голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України, так і Лідії Ізовітової, Голови нової Асоціації адвокатів України, з проханням надати додаткову інформацію та роз’яснення. Володимир Висоцький надав CCBE додаткову інформацію. Станом на сьогоднішні CCBE не отримала жодної інформації від нової Асоціації адвокатів.

[3] CCBE отримала переклад Закону англійською мовою, який додається до цієї доповіді.

[4] Комітет РЕСО у складі CCBE уважно слідкує за розвитком країн, визначених у стратегії PECO, в тому числі

України. Його діяльність спрямована на утвердження верховенства права і підтримки правових реформ у країнах Центральної та Східної Європи.

[5] Див. частину 4 статті 45 Закону.

[6] Див розділ X «Перехідні положення» Закону.

[7] Див. частину 5 розділу X «Перехідні положення» Закону.

[8] Частина 6 статті 54 Закону.

[9] Володимир Висоцький був Головою Вищої кваліфікаційної комісії з 23 листопада 2007 року по 19 листопада 2012 року. Про функції Вищої кваліфікаційної комісії див. публікацію Vasili Kukharchyk and Maryana Kulya «THE LEGAL PROFESSION IN UKRAINE» за квітень 2008 року, з якою можна ознайомитися тут.

[10] Частина 5 розділу X Закону.

[11] Крім візиту делегації, CCBE надіслала листа до нової асоціації адвокатів, в якому, зокрема, просила вказати, хто «призначив» цих делегатів. Станом на цей час CCBE не отримала відповіді на це питання.

[12] Зустріч Володимира Висоцького з міліцією записана на відео і доступна на YouTube.

[13] У CCBE немає копій цих судових рішень. У рішенні суду від 15.04.2013, копію якого отримала CCBE і яке згадується далі у цій доповіді, розглядаються, зокрема, питання і події довкола створення нової асоціації.

[14] В частині 5 розділу X «Перехідні положення» Закону сказано: «Участь в установчій конференції адвокатів регіону беруть адвокати, які одержали свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю за рішенням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури відповідного регіону, створеної до набрання чинності цим Законом».

[15] Асоціація адвокатів має веб-сайт (українською мовою), натисніть тут.

[16] Примітка: Лідія Ізовітова також є членом Вищої ради юстиції України, у якій вона є секретарем секції з питань призначення суддів на посади та звільнення їх з посад. Більш детальну інформація див. тут. Деякі представники відзначили, що зміни, внесені в останній момент до нового Закону про адвокатуру, зробили можливим ситуацію, при якій голова нової асоціації адвокатів одночасно є членом Вищої ради юстиції.

[17] Володимир Висоцький надав CCBE список обраних делегатів з’їзду та учасників з’їзду. Список поділено на три колонки. У першій колонці: делегати Установчого з’їзду адвокатів України – 423 особи; у другій колонці:

делегати, які були зареєстровані та взяли участь у голосуванні, перш ніж вони обміняли їхні посвідчення на мандати – 192 особи плюс 9 осіб на заміну; у третій колонці: делегати, які взяли участь у голосуванні після отримання мандатів – 165 особи плюс 9 осіб на заміну.

CCBE також звернулася до нової асоціації адвокатів надати таку ж інформацію, але станом на сьогодні CCBE відповіді не отримала.

[18] 5 лютого 2013 року CCBE отримала запрошення взяти участь в «позачерговому з’їзді адвокатів України» 9 лютого 2013 року. З огляду на стислі строки, CCBE довелося відмовитися від запрошення. Згідно з інформацією, надісланою до CCBE, мета позачергового з’їзду полягала в тому, щоб: 1) розглянути шляхи виходу з ситуації після установчого з’їзду, проведеного в листопаді 2012 року і 2) оцінити рішення, прийняті відповідними з’їздами.

[19] CCBE отримала копію окремої ухвали українською мовою (додається).

[20] Суд зазначив, що Законом (стаття 46) «не визначено таких організаційних форм адвокатського самоврядування» як зібрання, що проводилися 28 листопада 2012 року, 11 грудня 2012 року і 22 січня 2013 року, або позачергові засідання. Засідання Ради адвокатів України можуть скликатися за пропозицією не менше однієї п’ятої від загального складу членів Ради адвокатів (частина 5 статті 55 Закону). Однак доказів, які підтверджують те, що ці засідання були проведені згідно з цією статтею, надано не було. Ухвалою суду від 6 лютого 2013 року було заборонено організаційному комітету проводити підготовку позачергового з’їзду і проводити з’їзд 9 лютого 2013 року в Одесі. Організаційний комітет не виконав ухвалу від 6 лютого, так як з’їзд було відкрито 9 лютого 2013 року в Одесі, а згодом перенесено в інше місце – смт. Затока. Організаційний комітет стверджував, що це не суперечило ухвалі суду, оскільки в ухвалі суду від 6 лютого заборонялося проводити з’їзд тільки в Одесі, а проводити з’їзд в іншому місті не заборонялося. Не було надано доказів того, що з’їзд проводився на вимогу не менш як однієї десятої від загальної кількості адвокатів Україна або не менш як однієї третини рад адвокатів регіонів.

Що стосується останнього висновку суду, CCBE було повідомлено, що надані суду факти були «хибно витлумачені». Була ініціатива адвокатів 11 регіонів провести позачерговий з’їзд. Це становило більш як одну третину рад адвокатів регіонів (27:3 = 9).

[21] Окрема ухвала суду (українською мовою – див. додатки). Контекст і переклад цього абзацу ґрунтується на українськомовному оригіналі.

[22] Окрема ухвала суду (українською мовою – див. додатки). Контекст і переклад цього абзацу ґрунтується на українськомовному оригіналі.

[23] Окрема ухвала суду (українською мовою – див. додатки). Контекст і переклад цього абзацу ґрунтується на українськомовному оригіналі.

[24] Одного з адвокатів нещодавно було поновлено.

[25] Членам делегації CCBE було, однак, повідомлено, що випадки позбавлення свідоцтва адвоката очевидно пов’язані з критичними заявами відповідного адвоката щодо нової асоціації адвокатів та з певними діями адвоката (зокрема, участю в альтернативному чи позачерговому з’їздах)

[26] CCBE отримала копію цього рішення (українською мовою) разом з перекладом. Копія рішення в перекладі англійською мовою додається до цієї доповіді.

[27] Стаття 32. Припинення права на заняття адвокатською діяльністю

1. Право на заняття адвокатською діяльністю припиняється шляхом анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю у разі:

4) накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю.

[28] Стаття 32. Припинення права на заняття адвокатською діяльністю

2. Накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю може застосовуватися виключно у разі:

1) порушення присяги адвоката України;

4) систематичного або грубого одноразового порушення правил адвокатської етики, що підриває авторитет адвокатури України.

[29] Стаття 35. Види дисциплінарних стягнень, строк застосування дисциплінарних стягнень

1. За вчинення дисциплінарного проступку до адвоката може бути застосовано одне з таких дисциплінарних стягнень:

1) попередження;

2) зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року;

3) для адвокатів України - позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України, а для адвокатів іноземних держав - виключення з Єдиного реєстру адвокатів України.

[30] Стаття 41 стосується порядку прийняття рішення у дисциплінарній справі.

[31] Стаття 11. Присяга адвоката України

1. Особа, стосовно якої радою адвокатів регіону прийнято рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, не пізніше тридцяти днів з дня прийняття цього рішення складає перед радою адвокатів регіону присягу адвоката України такого змісту:

"Я, (ім’я та прізвище), урочисто присягаю у своїй адвокатській діяльності дотримуватися принципів верховенства права, законності, незалежності та конфіденційності, правил адвокатської етики, чесно і сумлінно забезпечувати право на захист та надавати правову допомогу відповідно до Конституції України і законів України, з високою відповідальністю виконувати покладені на мене обов’язки, бути вірним присязі".

2. Текст присяги адвоката України підписується адвокатом і зберігається радою адвокатів регіону, а її копія надається адвокату.

[32] Після візиту делегації з метою перевірки фактів CCBE надіслала листи Володимиру Висоцькому, колишньому Голові Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України, і Лідії Ізовітовій, Голові нової Асоціації адвокатів України, з проханням надати додаткову інформацію та роз’яснення. Володимир Висоцький надав CCBE додаткову інформацію. Станом на сьогодні CCBE не отримала жодної інформації від нової Асоціації адвокатів.

[33] Див. Принцип V «Об’єднання» Рекомендації Ради Європи, натисніть тут, щоб завантажити Рекомендацію .

[34] Продовження Принципу V:

«3. Слід поважати роль асоціацій адвокатів чи інших професійних правничих об’єднань у забезпеченні захисту своїх членів і захисту їх незалежності від будь-яких неправомірних обмежень чи посягань.

4. Слід заохочувати асоціації адвокатів та інші професійні правничі об’єднання забезпечувати незалежність адвокатів, зокрема:

а) підтримувати і забезпечувати здійснення правосуддя без страху;

b) захищати роль адвокатів у суспільстві, зокрема сприяти утвердженню їхньої честі, гідності й чесності;

с) сприяти участі адвокатів у механізмах, які забезпечують доступ до правосуддя для матеріально незахищених осіб, зокрема, через надання безоплатної правової допомоги та консультацій;

d) сприяти і забезпечувати підтримку проведенню правової реформи та обговоренню чинного законодавства та законопроектів;

e) сприяти забезпеченню добробуту представників адвокатської професії і надавати допомогу їм і членам їх сімей, якщо цього вимагають обставини;

f) співпрацювати з адвокатами інших країн для зміцнення ролі адвокатів, зокрема, враховувати діяльність міжнародних організацій адвокатів та міжнародних міжурядових і неурядових організацій;

g) утверджувати високі стандарти професійної компетентності адвокатів і підтримувати повагу адвокатів до норм поведінки і дисципліни.

5. Асоціації адвокатів чи інші професійні правничі об’єднання мають вживати всіх необхідних заходів, в тому числі щодо захисту інтересів адвокатів у відповідному органі, у разі:

a) арешту або затримання адвоката;

b) прийняття рішення про порушення справи, в якій ставиться під сумнів чесність адвоката;

c) обшуку самого адвоката або його власності;

d) виїмки документів чи матеріалів, які перебувають у розпорядженні адвоката;

е) публікації повідомлень в пресі, які вимагають вжиття з боку адвокатів відповідних заходів».

[35] Див. пункт 24 Основних принципів ООН. Натисніть тут, щоб завантажити Основні принципи ООН.

[36] Див. Хартія основоположних принципів діяльності європейських адвокатів CCBE. Натисніть тут, щоб завантажити Хартію.

[37] Це підтверджено судовою практикою Європейського суду з прав людини (див. справу «H. проти Бельгії» від 30 листопада 1987 року).

[38] Принцип VI - Дисциплінарне провадження

1. Якщо адвокати діють всупереч їхнім професійним стандартам, закріпленим кодексами поведінки, укладеними асоціаціями адвокатів чи іншими правничими спілками, або прийнятими законодавчо, щодо них вживаються відповідні заходи, в тому числі порушуються дисциплінарні провадження.

2. Асоціації адвокатів чи інші професійні правничі спілки зобов’язані здійснювати або в разі необхідності брати участь у здійсненні дисциплінарного провадження стосовно адвокатів.

3. Дисциплінарне провадження має здійснюватися з повним дотриманням принципів і норм, встановлених Європейською конвенцією з прав людини, включаючи право відповідного адвоката брати участь у провадженні і оскаржити рішення до суду.

4. При визначенні санкцій за вчинені адвокатами дисциплінарні проступки слід дотримуватися принципу пропорційності.

Експерти CCBE уважно аналізуватимуть і відстежуватимуть існуючі дисциплінарні провадження і будь-які майбутні провадження, які буде доведено до їх відома.

IV. Заключні зауваження

На переконання експертів CCBE тільки самі українські адвокати – за відповідної підтримки з боку міжнародного співтовариства в разі необхідності – можуть і повинні знайти спосіб налагодити ефективну діяльність національної адвокатури.

Органи влади України та інші заінтересовані сторони повинні проаналізувати будь-які сумніви щодо можливих порушень принципу незалежності адвокатської діяльності та вжити усіх заходів, необхідних для забезпечення незалежності адвокатів. При цьому CCBE висловлює згоду і готовність допомогти, де це можливо, щоб забезпечити належне функціонування адвокатури в Україні.

Експерти CCBE залишаються відкритими для коментарів і відгуків на цю доповідь. Чергова доповідь може бути підготовлена, коли буде отримана додаткова інформація.

Після того, як доповідь щодо України була підготовлена, CCBE отримала інформацію про нові події в Хмельницькій і Чернігівській областях. CCBE повідомили, що адвокати в цих регіонах нещодавно висловили серйозну стурбованість станом самоврядування в адвокатурі. Згідно з отриманою CCBE інформацією, спірні питання стосуються порушення прав голосу більшості адвокатів регіонів і порушення права брати участь у виборах.

Ще одна проблема, що виникла, стосується права більшості адвокатів на здійснення адвокатської діяльності в цих регіонах після 16 січня 2014 року, коли наберуть чинності положення нового Кримінального процесуального кодексу про участь адвокатів у кримінальному провадженні (частина 2 статті 45).

CCBE продовжить вивчати ситуацію і публікувати свої висновки.

F. Додатки

1) Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» № 5076-VI від 5 липня 2012 (переклад

англійською)

2) Правила адвокатської етики (українською мовою)

3) Рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 15 квітня 2013 року (українською мовою)

4 ) Рішення у дисциплінарній справі щодо Володимира Висоцького (переклад англійською)Не Васька 04 февр. 2014 в 14:22 #
Не Васька
А Васька слушает (читает)- да ест. Отгадайте - кто Васька.

Добавить комментарий