Независимый сайт адвокатов Украины
«Оказывайте доверие лишь тем, кто имеет мужество при случае вам поперечить и кто предпочитает ваше доброе имя вашей милости» (Суворов А. В.)

РІШЕННЯ № VІ/17-878 Про схвалення Порядку скликання, підготовки та проведення установчих конференцій адвокатів регіону (в Автономній республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі) та установчого з’їзду адвокатів УкраїниРІШЕННЯ № VІ/17-878

Про схвалення Порядку скликання, підготовки та проведення установчих конференцій адвокатів регіону (в Автономній республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі) та установчого з’їзду адвокатів України

 

         10 серпня 2012 року                                                                  м. Севастополь

 

Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., секретаря Комісії Ковбасінської Г.В., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Авраменка Г.М., Антипченка В.К., Герасько Л.Ю., Батченка А.Н., Будько Н.Г., Верби М.І., Єзерська А.О., Ізовітової Л.П., Ісакова М.Г., Коваль К.П., Комарницької О.О., Котелевської К.В., Луцюка П.С., Прядуна В.Б., Мельнікова О.А., Міщенка В.В., Тетерка І.П., Павлової М.А., Берещенко К.Л., Полонського Ю.М., Ромаданової Г.Г., Сергеєвої С.А., Скотаря А.М., Скукіса В.Ф. - розглянувши у відкритому засіданні проект Порядку скликання, підготовки та проведення установчих конференцій адвокатів регіону (в Автономній республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі) та установчого з’їзду адвокатів України, заслухавши членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, керуючись вимогами Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, -

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Порядок скликання, підготовки та проведення установчих конференцій адвокатів регіону (в Автономній республіці Крим, областей, міст Києва та Севастополя) та установчого з’їзду адвокатів України, схвалити.

 

2. Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити регіональні кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури.

 

 

Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                             В.І. Висоцький

 

 

СХВАЛЕНО

Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України від  10 серпня 2012 року № VІ/17-878

 

 

Порядок скликання, підготовки та проведення установчих конференцій адвокатів регіону (в Автономній республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі) та установчого з’їзду адвокатів України

 

1. Установчі конференції адвокатів регіону в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві, місті Севастополі проводяться з метою визначення кількості членів ради адвокатів регіону, обрання голови та членів ради адвокатів регіону; обрання делегатів на установчий з\'їзд адвокатів України; обрання представника адвокатів регіону до складу Ради адвокатів України; обрання представника адвокатів регіону до складу Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури; обрання голови та членів кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури; визначення кількості членів ревізійної комісії адвокатів регіону, обрання голови і членів ревізійної комісії адвокатів регіону.

Установча конференція адвокатів регіону може прийняти рішення з інших питань, віднесених Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до повноважень конференції адвокатів регіону.

2. Установчий з\'їзд адвокатів України проводиться з метою обрання голови, заступників голови Ради адвокатів України; голови, заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури; визначення кількості членів Вищої ревізійної комісії адвокатури,  обрання голови та членів Вищої ревізійної комісії адвокатури; затвердження статуту Національної асоціації адвокатів України; затвердження положення про Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури; затвердження положення про Вищу ревізійну комісію адвокатури, розгляду та затвердження звіту Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, сформованої до набрання чинності законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Установчий з’їзд адвокатів України може прийняти рішення про сплату щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, визначити напрями їх використання та відповідальність за несплату внесків.

Установчий з\'їзд адвокатів України може прийняти рішення з інших питань, віднесених  Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до повноважень з\'їзду адвокатів України.

3. Установчі конференції адвокатів регіону в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі проводяться не пізніше шістдесяти днів з дня набрання чинності Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

4. Установчий з\'їзд адвокатів України проводиться не пізніше ста днів з дня набрання чинності Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

5. Участь у конференціях адвокатів регіону у Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі беруть адвокати, які одержали свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю за рішенням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури відповідного регіону, створеної до набрання чинності Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

6. Делегатами установчого з’їзду адвокатів України  є адвокати, обрані установчими конференціями адвокатів регіону за квотою один делегат від ста адвокатів, які одержали свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю за рішенням створеної до набрання чинності Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури відповідного регіону, але не менше п’яти делегатів від кожного регіону.

7. Обов’язок щодо організаційно-технічного забезпечення проведення установчих конференцій адвокатів регіону покладається на кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури у Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві, місті Севастополі, що сформовані до набрання чинності Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

8. Обов\'язок щодо організаційно-технічного забезпечення проведення установчого з\'їзду адвокатів України покладається на Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури при Кабінеті Міністрів України.

9. Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі повідомляють учасників установчої конференції адвокатів регіону поштою (електронною поштою), кур\'єром або факсом та публікують оголошення про проведення установчої конференції адвокатів регіону у друкованому засобі масової інформації, в якому офіційно оприлюднюються рішення відповідно Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної ради, Київської та Севастопольської міських рад не пізніше двадцяти днів до дня проведення конференції.

 У повідомленні і оголошенні в обов\'язковому порядку зазначаються час, дата і місце проведення установчої конференції адвокатів регіону.

 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України забезпечує розміщення оголошення про проведення кожної установчої конференції адвокатів регіону на своєму офіційному веб-сайті.

10. Установчі конференції адвокатів регіону є повноважними незалежно від кількості адвокатів, які взяли участь у них, за умови належного повідомлення адвокатів про дату, час і місце проведення установчих конференцій регіону.

11. Кожен адвокат, внесений в Єдиний реєстр адвокатів України, якщо він у встановленому порядку не виключений з нього, має право особисто приймати участь в установчій конференції регіону.

12. Делегати на Установчий З\'їзд адвокатів України обираються на конференціях адвокатів регіону у Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві, місті Севастополі шляхом голосування відносною більшістю голосів адвокатів, які беруть участь у конференції.

13. Форма голосування (відкрита або таємна) обирається рішенням учасників конференції адвокатів регіону. Рішення з цього приводу рахується прийнятим, коли за проголосувало більшість учасників конференції адвокатів регіону, тобто 50 % + 1 голос.

14. Набуття статусу делегата З’їзду окрім як через вибори на конференціях адвокатів регіону не допускається, за виключенням членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України, які беруть участь у роботі установчого з’їзду адвокатів України з правом голосування щодо питань порядку денного.

15. Установчу конференцію адвокатів регіону відкриває найстарший за віком адвокат, який бере участь у конференції. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури надає такому адвокату відомості про кількість учасників конференції.

16. Установча конференція адвокатів регіону обирає із свого складу головуючого та секретаря, які забезпечують порядок її ведення, складення протоколу, а також голову та членів лічильної комісії, які забезпечують голосування та підрахунок результатів голосування.

17. Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі звітують про свою діяльність за останні три роки до дня набрання Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» чинності перед установчими конференціями адвокатів регіону.

Звіт повинен містити інформацію щодо основних показників роботи відповідної комісії, а також відомості про кількість коштів, отриманих та витрачених комісією, з визначенням джерел їх отримання та видатків комісії.

18. За наслідком обговорення питань порядку денного установчі конференції приймають рішення більшістю голосів учасників конференції.

19. Про проведення установчої конференції адвокатів регіону складається протокол, який підписується головуючим та секретарем конференції.

 Витяг з протоколу установчої конференції адвокатів регіону стосовно обрання делегатів на установчий з\'їзд адвокатів України підписується головуючим і секретарем конференції та не пізніше трьох днів з дня проведення конференції направляється до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України.

Протокол може містити рішення про обрання 5-ти запасних (резервних) делегатів, у черговості за кількістю набраних голосів.

20. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України повідомляє делегатів установчого з\'їзду адвокатів України поштою (електронною поштою), кур\'єром або факсом, забезпечує публікацію оголошення про проведення установчого з\'їзду адвокатів України у газеті \"Урядовий кур\'єр\" та розміщує його на своєму офіційному веб-сайті не пізніше двадцяти днів до дня проведення з\'їзду.

У повідомленні і оголошенні в обов\'язковому порядку зазначаються час, дата і місце проведення установчого з\'їзду адвокатів України.

21. На З’їзд можуть бути запрошені адвокати – Заслужені юристи України, представники органів державної влади України та державного управління, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини в Україні, представники засобів масової інформації. Список запрошених на З’їзд складається Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури.

22. З’їзд вважається правомочним, якщо в його роботі беруть участь більше половини обраних делегатів, які представляють більшість установчих конференцій адвокатів регіону.

23. Для визначення правомочності З’їзду адвокатів перед його початком проводиться реєстрація делегатів, яка закінчується за 10 хвилин до його відкриття.

Реєстрація делегатів організовується Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури і здійснюється в реєстраційному листку по списку делегатів при умові подання ними свідоцтв про право зайняття адвокатською діяльністю та документів, що посвідчуються їх особу.

Список делегатів в реєстраційному листку складається Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури на підставі наданих належним чином завірених витягів з протоколів установчих конференцій адвокатів регіону про обрання своїх делегатів на З’їзд.

Голова кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (заступник Голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, уповноважений керівник делегації) посвідчує факт реєстрації, а також правильність відомостей, вказаних в реєстраційному листку, власним підписом.

Реєстраційний лист повинен також містити графу, в якій делегати своїм підписом посвідчують одержання бюлетеня для таємного голосування, якщо рішення про проведення таємного голосування буде прийнято З’їздом.

При реєстрації делегатів їм видається комплект робочих документів і вручається тимчасове посвідчення учасника З’їзду, а після затвердження доповіді мандатної комісії - мандат делегата.

24. За результатами реєстрації делегатів складається протокол, який підписується керівником групи реєстрації.

Керівник групи з реєстрації делегатів передає голові Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури протокол про результати реєстрації делегатів, що прибули на З’їзд.

25. Робота З’їзду починається з визначення кворуму, необхідного для початку роботи З’їзду.

Кворум визначається на момент закінчення реєстрації по кількості делегатів, які своїми підписами в реєстраційному листку посвідчили факт їх реєстрації.

При відсутності кворуму Вища кваліфікаційна комісія адвокатури призначає нову дату скликання З’їзду.

26. Установчий з\'їзд адвокатів України відкриває найстарший за віком адвокат з числа делегатів з\'їзду.

Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України надає такому адвокату відомості про кількість делегатів з\'їзду, що беруть участь у його роботі.

27.Установчий з\'їзд адвокатів України обирає із свого складу головуючого та секретаря, які забезпечують порядок його ведення, складення протоколу, а також голову та членів лічильної комісії, які забезпечують голосування та підрахунок результатів голосування.

28.Перед установчим з’їздом адвокатів України про свою діяльність за останні три роки до набрання чинності Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» звітує Вища кваліфікаційна комісія адвокатури.

Звіт повинен містити інформацію щодо основних показників роботи відповідної комісії, а також відомості про кількість коштів, отриманих та витрачених комісією, з визначенням джерел їх отримання та видатків комісії.

29. Рішення установчого з\'їзду адвокатів України приймається більшістю голосів делегатів з\'їзду.

Рішення установчого з\'їзду адвокатів України є обов’язковими до виконання всіма адвокатами.

Рішення з’їзду набирають чинності з дня їх прийняття, якщо інший строк не передбачений рішенням.

30. Про проведення установчого з\'їзду адвокатів України складається протокол, який підписується головуючим та секретарем з\'їзду і передається голові Ради адвокатів України, обраному відповідно до вимог  Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

 

 

Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                             В.І. Висоцький