Независимый сайт адвокатов Украины
«Основы каждого государства и фундамент любой страны покоятся на справедливости и правосудии» (Ас-Самарканди)

РІШЕННЯ № VІ/18-895 Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України, розглянувши у відкритому засіданні скаргу адвокатів Герасько Л.Ю., Машкаринець О.А., Бедь В.В., Марамигіна П.В., Косюка Ф.М., Левка Ю.Ю., Чорби П.П., Продана В.Д.,РІШЕННЯ № VІ/18-895

 

         11 вересня 2012 року                                                                  м. Київ

 

Вища кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України в складі голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., заступника голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Єзерської А.О., членів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури: Авраменка Г.М., Волчо В.В., Будько Н.Г., Верби М.І., Ісакова М.Г., Комарницької О.О., Луцюка П.С., Маргулян К.Г., Мельнікова О.А., Міщенка В.В., Мультяна В.В., Павлишина Б.Я., Павлової М.А., Берещенко К.Л., Полонського Ю.М., Квочака С.Є., Прокопчука В.О., Пільгуя М.О., Сергеєвої С.А., Скукіса В.Ф. – розглянувши у відкритому засіданні скаргу адвокатів Герасько Л.Ю., Машкаринець О.А., Бедь В.В., Марамигіна П.В., Косюка Ф.М., Левка Ю.Ю., Чорби П.П., Продана В.Д., Орлова І.С., Дурдинця В.В., Шаранич Н.М., Сковородько І.Ф., Сичова О.О., Суботи М.І., Логайди В.М. про скасування рішення Закарпатської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 31 серпня 2012 року, -

 

ВСТАНОВИЛА:

 

            07 вересня 2012 року до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України надійшла скарга адвокатів Герасько Л.Ю., Машкаринець О.А., Бедь В.В., Марамигіна П.В., Косюка Ф.М., Левка Ю.Ю., Чорби П.П., Продана В.Д., Орлова І.С., Дурдинця В.В., Шаранич Н.М., Сковородько І.Ф., Сичова О.О., Суботи М.І., Логайди В.М. про скасування рішення Закарпатської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 31 серпня 2012 року. В зазначеній скарзі адвокати з посиланням на порушення зазначеним рішенням приписів Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» просили визнати неправомірними дії кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури щодо затвердження Порядку скликання та проведення установчої конференції адвокатів Закарпатської області по квоті один делегат від 5 адвокатів та прийняття рішень відкритим голосуванням та скасувати рішення про затвердження Порядку скликання та проведення установчої конференції адвокатів Закарпатської області по квоті один делегат від 5 адвокатів та прийняття рішень відкритим голосуванням. Скарга мотивована тим, що при прийнятті оскаржуваного рішення Закарпатська обласна кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури діяла поза межами власних повноважень, визначених чинним законодавством, внаслідок чого прийняла рішення, яке суперечить приписам Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Положенню про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, Рішенню Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України № VІ/17-878 «Про схвалення Порядку скликання, підготовки та проведення установчих конференцій адвокатів регіону (в Автономній республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі) та установчого з’їзду адвокатів України» від 10 серпня 2012 року.

Дослідивши подану скаргу та перевіривши її юридичне мотивування на предмет відповідності вимогам чинного законодавства, заслухавши доповідача - члена Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Висоцького В.І., надавши юридичну оцінку обставинам, викладених у скарзі, заслухавши скаржника Герасько Л.Ю., яка підтримала доводи, викладені у її скарзі та просила задовольнити скаргу в повному обсязі, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури виходить з наступного.

Рішенням Закарпатської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 31 серпня 2012 року затверджено Порядок скликання та проведення установчої конференції адвокатів Закарпатської області відповідно до вимог Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05 липня 2012 року № 5076-VI.

Зазначеним рішенням встановлено, що проведення установчої конференції адвокатів Закарпатської області відбуватиметься при участі в ній делегатів від адвокатів Закарпатської області за квотою 1 делегат від 5 адвокатів та всі рішення будуть прийматись відкритим голосуванням.

Вирішуючи питання про правомірність прийнятого Закарпатською обласною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури рішення та відповідність його нормам чинного законодавства, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури констатує, що пунктом п’ятим Розділу Х «Перехідні положення» Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05 липня 2012 року № 5076-VI встановлено, що не пізніше шістдесяти днів з дня набрання чинності цим Законом в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі проводяться установчі конференції адвокатів регіону.

При цьому, участь в установчій конференції адвокатів регіону беруть адвокати, які одержали свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю за рішенням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури відповідного регіону, створеної до набрання чинності Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Рішення установчої конференції адвокатів регіону приймаються більшістю голосів учасників конференції.

На виконання вимог зазначеного Закону, Вища кваліфікаційна комісія адвокатів при Кабінеті Міністрів України прийняла рішення № VІ/17-878 «Про схвалення Порядку скликання, підготовки та проведення установчих конференцій адвокатів регіону (в Автономній республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі) та установчого з’їзду адвокатів України».

Згідно із вказаним Порядком (пункт п’ятий) участь у конференціях адвокатів регіону у Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі беруть адвокати, які одержали свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю за рішенням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури відповідного регіону, створеної до набрання чинності Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Пунктом 11 вказаного Порядку визначено, що кожен адвокат, внесений в Єдиний реєстр адвокатів України, якщо він у встановленому порядку не виключений з нього, має право особисто приймати участь в установчій конференції регіону.

На кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури відповідного регіону покладається лише організаційно-технічне забезпечення проведення конференції. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не визначає квоти представництва адвокатів для участі в установчій  конференції адвокатів регіону.

З урахуванням вказаних обставин та з огляду на імперативні приписи наведених правових норм, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури приходить до висновку про те, що зі змісту чинного Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не можна встановити, якою має бути квота представництва  адвокатів для участі в установчій конференції адвокатів регіону. Орган адвокатського самоврядування, на який покладено повноваження визначати ці квоти, поки що не створений.

Такий висновок випливає з того, що чинний Закон України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» не містить повноважень кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури  з питань визначення квоти представництва.

Водночас, згідно Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого Указом Президента України від 5 травня 1993 року № 155/93, кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у своїй діяльності керується Конституцією України, актами законодавства України, актами Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, прийнятими у межах її компетенції, а також цим Положенням.

Отже, жоден із зазначених нормативних документів також не надає кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури права визначати квоту представництва адвокатів у регіональній конференції. Таким чином, рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, якими встановлюється квота представництва, не відповідають вимогам закону, тобто є незаконними. 

Таким чином, Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури встановлено, що прийняття  Порядку, згідно з яким фактично позбавлено адвокатів регіону права особисто брати участь в установчій конференції адвокатів регіону та у прийнятті відповідних рішень, є прямим порушенням обов’язкових вимог Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05 липня 2012 року № 5076-VI та Рішення Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України № VІ/17-878 «Про схвалення Порядку скликання, підготовки та проведення установчих конференцій адвокатів регіону (в Автономній республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі) та установчого з’їзду адвокатів України».

Наведене вище дає підстави Вищій кваліфікаційній комісії адвокатури стверджувати, що реалізація права адвоката, гарантованого вищезазначеним Законом, особисто брати участь в установчій конференції адвокатів регіону та у прийнятті відповідних рішень повністю унеможливлюється, оскільки поставлено в залежність від участі в установчій конференції не особисто кожного адвоката, а делегатів від адвокатів по квоті 1 делегат від 5 адвокатів.

Вища кваліфікаційна комісія адвокатури також враховує, що Україна  є  правовою державою (стаття 1 Конституції України). Відповідно до частини першої статті 8 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Верховенство права - це панування права в суспільстві. Верховенство права вимагає від держави його втілення у правотворчу та правозастосовну діяльність, зокрема у закони, які за своїм змістом мають бути проникнуті  передусім ідеями соціальної справедливості, свободи, рівності тощо.

Конституцією України не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод громадян України, а правова держава в свою чергу сприяє розвитку громадського самоврядування, тобто самоорганізації громадян за місцем проживання, роботи, навчання або за іншими ознаками в межах, визначених Конституцією України і законами України. Окремі закони України закріплюють громадське самоврядування як одну з форм участі громадян в управлінні державними справами, у вирішенні питань їх соціального захисту, корпоративного та професійного життя тощо.

Однією з форм громадського самоврядування є адвокатське самоврядування, правові підстави реалізації якого чітко визначені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05 липня 2012 року № 5076-VI.

Нормами вказаного Закону передбачено право кожного адвоката брати участь у роботі органів адвокатського самоврядування та бути обраним до їх складу.

Пунктом п’ятим Розділу Х «Перехідні положення» вищевказаного Закону передбачено право кожного адвоката, як однієї із форм реалізації адвокатського самоврядування, брати особисто участь в установчій конференції адвокатів регіону.

Разом з тим, оскаржуваним рішенням фактично звужено зміст права адвоката брати участь в адвокатському самоврядуванні, право обирати та бути обраним до органів адвокатського самоврядування, оскільки прийнятим рішення (щодо встановлення квоти) чотири з п’яти адвокатів Закарпатської області протиправно усуваються від можливості формувати особисто органи адвокатського самоврядування.

Отже, прийнятим рішенням порушуються конституційні права громадян України - адвокатів Закарпатської області - зміст та обсяг прав адвокатів Закарпатської області, встановлених Конституцією, Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», іншими законами та нормативними актами не тільки звужено, а фактично позбавлено прав адвокатів, які прямо гарантовані приписами чинного Українського законодавства України.

За наведених обставин, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури дійшла висновку про те, що прийняте рішення Закарпатської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури суперечить приписам чинного законодавства, порушує права адвокатів на участь у адвокатському самоврядуванні, прийнято у спосіб та в порядку, що не узгоджується із нормами Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05 липня 2012 року № 5076-VI, Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України № VІ/17-878 «Про схвалення Порядку скликання, підготовки та проведення установчих конференцій адвокатів регіону (в Автономній республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі) та установчого з’їзду адвокатів України», що є правовою підставою для його скасування в зазначеній частині.

Таким чином, скарга адвокатів Герасько Л.Ю., Машкаринець О.А., Бедь В.В., Марамигіна П.В., Косюка Ф.М., Левка Ю.Ю., Чорби П.П., Продана В.Д., Орлова І.С., Дурдинця В.В., Шаранич Н.М., Сковородько І.Ф., Сичова О.О., Суботи М.І., Логайди В.М. на дії Закарпатської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури з проханням скасувати рішення Закарпатської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 31 серпня 2012 року щодо затвердження Порядку скликання та проведення установчої конференції адвокатів Закарпатської області та прийняття рішень відкритим голосуванням про скасування зазначеного рішення підлягає задоволенню.

При цьому, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури звертає увагу Закарпатської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури на необхідності неухильного дотримання пункту п’ятого Розділу Х «Перехідні положення» Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», відповідно до якого участь в установчій конференції адвокатів регіону беруть адвокати, які одержали свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю за рішенням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури відповідного регіону, створеної до набрання чинності цим Законом. Отже, за змістом вказаної правової норми кожен адвокат Закарпатської області має право брати участь в установчій конференції адвокатів Закарпатської області.

При розгляді вищенаведеної скарги Вища кваліфікаційна комісія адвокатури також враховує, що в силу приписів статті першої Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатське самоврядування - це гарантоване державою право адвокатів самостійно вирішувати питання організації та діяльності адвокатури в порядку, встановленому законом. Адвокатуру України складають всі адвокати України, які мають право здійснювати адвокатську діяльність.

З метою забезпечення належного здійснення адвокатської діяльності, дотримання гарантій адвокатської діяльності, захисту професійних прав адвокатів, забезпечення високого професійного рівня адвокатів та вирішення питань дисциплінарної відповідальності адвокатів в Україні діє адвокатське самоврядування (частина третя статті 2 згаданого закону).

Гарантії адвокатської діяльності встановлені статтею 23 вказаного закону, зокрема визначено, що професійні права, честь і гідність адвоката гарантуються та охороняються Конституцією України, цим законом та іншими законами.

Адвокатське самоврядування, згідно статті 43 вищенаведеного Закону, ґрунтується на принципах виборності, гласності, обов\'язковості для виконання адвокатами рішень органів адвокатського самоврядування, підзвітності, заборони втручання органів адвокатського самоврядування у професійну діяльність адвоката.

Відповідно до статті 8 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Верховенство права реалізується у верховенстві закону, а найбільш повним практичним проявом верховенства закону є його особлива юридична сила - основна властивість правових актів діяти та породжувати юридичні наслідки: виникнення, зміни, припинення певних суспільних правовідносин.

Вища юридична сила закону забезпечується тим, що з прийняттям закону (іншого нормативно-правового акту) всі юридичні та фізичні особи, які є учасниками відповідних суспільних відносин, на які він розповсюджується, зобов’язані діяти лише в межах, порядку та спосіб, що обумовлений законом (іншим нормативно-правовим актом), оскільки невиконання (або виконання з порушенням приписів закону чи нормативно-правового акту) має наслідком притягнення особи до встановленої законом юридичної відповідальності.

Статтею 19 Основного закону передбачено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. При цьому стаття 68 Конституції України встановлює обов’язок кожного неухильно додержуватися Конституції України та законів України.

Зазначене дає підстави для висновку Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про те, що відсутність в законі (нормативно-правовому акті) певної норми (положення), що уповноважує (наділяє правом) особу діяти певним визначеним чином, відповідний суб’єкт суспільних відносин не має право на власний вільний розсуд з порушенням прав та прямих приписів норми права чинити відповідні дії (приймати рішення, встановлювати правила, зобов’язувати інших осіб до певної поведінки тощо), оскільки в силу вказаних приписів він зобов’язаний утриматись від таких дій. При цьому, вихід за межі приписів закону (повноважень, прав, дозволів тощо) не породжує жодних правових (юридичних) наслідків, окрім юридичної відповідальності особи, оскільки в такому випадку вихід особи за межі наділених повноважень не спричиняє виникнення, зміну, припинення певних правовідносин.

Вища кваліфікаційна комісія адвокатури приходить до висновку, що при прийняті оскаржуваного рішення в зазначених частинах Закарпатська обласна кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури діяла всупереч Закону, з перевищенням повноважень (сукупності прав, компетенції), що визначена вказаним вище Законом та Положенням, а отже, таке рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури в зазначених частинах не породжує жодних правових наслідків як незаконне та таке, що прямо суперечить імперативним нормам чинного законодавства України.

 

На підставі викладеного та керуючись приписами Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05 липня 2012 року № 5076-VI, Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, Рішенням Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів України № VІ/17-878 «Про схвалення Порядку скликання, підготовки та проведення установчих конференцій адвокатів регіону (в Автономній республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі) та установчого з’їзду адвокатів України» від 10 серпня 2012 року, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, -

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Скаргу адвокатів Герасько Л.Ю., Машкаринець О.А., Бедь В.В., Марамигіна П.В., Косюка Ф.М., Левка Ю.Ю., Чорби П.П., Продана В.Д., Орлова І.С., Дурдинця В.В., Шаранич Н.М., Сковородько І.Ф., Сичова О.О., Суботи М.І., Логайди В.М. про скасування рішення Закарпатської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 31 серпня 2012 року - задовольнити.

2. Визнати неправомірними дії Закарпатської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури щодо затвердження Порядку скликання та проведення установчої конференції адвокатів Закарпатської області.

3. Скасувати рішення Закарпатської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 31 серпня 2012 року в частині затвердження Порядку скликання та проведення установчої конференції адвокатів Закарпатської області.

4. Зобов’язати Закарпатську обласну кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури виконати точно і неухильно, в спосіб, встановлений Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05 липня 2012 року № 5076-VI, вимоги щодо призначення дати проведення єдиної установчої конференції адвокатів регіону, прийняти рішення щодо проведення єдиної установчої конференції адвокатів Закарпатської області, для дотримання прав адвокатів регіону, в тому числі і в частині особистої участі адвокатів в установчій конференції, через належне повідомлення адвокатів про час, місце і порядок денний установчої конференції адвокатів регіону.

5. Опублікувати рішення в засобах масової інформації та розмісти на офіційному сайті Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.

6. Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржників, Закарпатську обласну кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури та направити рішення в усі регіональні кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури.

 

 

Голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури                             В.І. Висоцький